Het Gumbusters onderhoud plan - Bijlage 1/2

Voorbeeld GOP.

Aanname:

Er kan € 10.000,- budget vrijgemaakt worden voor het starten met het verwijderen van kauwgum in een kernwinkelgebied.

Afhankelijk van ondergrond en mate van vervuiling kan dan een bepaald oppervlakte van kauwgum ontdaan worden.

Bijvoorbeeld:

Eerste reiniging van 5000 m2. (een heel gebied of ‘pijnplekken’.)

Tweede jaar:

Onderhoudsreiniging van 5000 m2 en eerste reiniging van ongeveer 2500 m2 extra. Is totaal 7500 m2.

Derde jaar:

Onderhoudsreiniging van 7500 m2 en eerste reiniging van ongeveer 3500 m2 extra. Is totaal 11.000 m2.

Vierde jaar:

Onderhoudsreiniging van 11000 m2 en eerste reiniging van ongeveer 5000 m2 extra. Is totaal 16.000 m2.

En zo voorts.

Doelstelling:

Bij gelijkblijvend budget steeds meer vierkante meters kauwgumvrij.