Het Gumbusters onderhoud plan 1/2

Helaas moeten wij constateren dat voor sommige potentiële opdrachtgevers een combinatie van de eerste reiniging en onderhoud op lange termijn een te grote aanslag doet op het (beschikbare) budget. Ten einde dan toch een start te kunnen maken hebben wij het GumBusters Onderhoud Plan (GOP ) ontwikkeld.

Dit houdt in dat, mocht er ontoereikend budget beschikbaar zijn of gemaakt worden om de verlangde eerste reiniging (vaak over een behoorlijk oppervlak) nog in hetzelfde budgetjaar geheel uit te laten voeren, wij over kunnen gaan op een verdeel strategie. Bijvoorbeeld door op basis van beschikbaar budget prioriteitgebieden wél te laten uitvoeren én een meerjaren overeenkomst aan te gaan voor de rest van het oppervlak.

Dit heeft als voordeel dat bij jaarlijks gelijkblijvend budget (ex index en CAO verhogingen) jaarlijks onderhoud gedaan kan worden op het reeds gereinigde gebied. Tevens wordt ieder jaar een uitbreiding van de andere gebieden financieel mogelijk zodat in de loop van de jaren het gehele gebied beheersbaar kauwgumvrij wordt. Daarna zal, als de inhaalslag eenmaal gemaakt is het budget kunnen verminderen, aangezien dan in het gehele gebied alleen nog maar onderhoud nodig is. Op deze manier spelen wij in op de wens van onze klant en kunnen dit afstemmen op de financiële mogelijkheden.

Op de volgende pagina leest u hoe zo’n groeistrategie in het totaal aantal te reinigen vierkante meters in de praktijk kan werken.

Bijlage GOP