Onderhoudsreiniging

Het is voor de hand liggend dat wij onze klanten adviseren onderhoud te laten doen op de kauwgumverwijdering. Hierdoor blijft het initieel behandelde gebied structureel kauwgumvrij.

Er zijn meerder manieren om zo’n situatie te bereiken:

Frequentieschema.

De min of meer klassieke manier is na een aantal maanden een opname te doen van het reeds behandelde gebied. Doel ervan is de gemiddelde mate van hervervuiling vast te stellen en dan vervolgens een advies te geven over de frequentie in onderhoud. En natuurlijk ook de prijs ervoor.

Afhankelijk van de aangetroffen hervervuiling, gekoppeld aan uw kwaliteitswens, komt het er in de praktijk vaak op neer dat ten minste een keer per jaar en soms twee keer per jaar een onderhoudsbeurt moet worden uitgevoerd.

Dan blijft het algemene beeld netjes en zijn de kosten goed te overzien. De kosten van een gemiddelde onderhoudsbeurt liggen (afhankelijk van de frequentie) vaak op maximaal 40% van de kosten van de initiële beurt.

Hotspots behandeling.

Een variant op bovenstaande is de frequente behandeling van de snelst vervuilde gebieden. Vaak is dat bij eetgelegenheden, entrees van grote (openbare) gebouwen en snoepwinkels.

Daar is de hervervuiling soms zo opvallend dat het verstandig is een hogere behandeling-frequentie te hanteren dan de een á twee keer per jaar. Meestal is daar om de twee maanden een goede frequentie. In combinatie met een afspraak over de rest van het gebied blijft uw bestrating, structureel netjes.

Bijkomend voordeel is dat de GumBusters vaker gesignaleerd worden wat een terugdringen van de hervervuiling als gevolg heeft.

Outputkwaliteit.

De laatste mogelijkheid van onderhoud welke we hier noteren is de outputmethode. Dit houdt in dat wij samen met u op basis van een gemiddelde kwaliteitswens het gebied onderhouden. Tegen een vaste vergoeding per maand hebben wij dan de verantwoordelijk over die kwaliteit en bepalen wij dus hoe vaak wij onderhoud moeten doen om die norm te handhaven. U heeft er geen omkijken naar en een continue tevredenheid ontstaat.