Gumbusters Onderhouds Plan
Gumbusters Entree Management
Initeele reiniging
Onderhoudsreiniging
Straatreiniging
 


Gumbusters Onderhouds Plan

Gop2
Helaas moeten wij constateren dat voor sommige potentiële opdrachtgevers een combinatie van de eerste reiniging en onderhoud op lange termijn een te grote aanslag doet op het (beschikbare) budget. Ten einde dan toch een start te kunnen maken hebben wij het GumBusters Onderhoud Plan (GOP) ontwikkeld.

Dit houdt in dat, mocht er ontoereikend budget beschikbaar zijn of gemaakt worden om de verlangde eerste reiniging (vaak over een behoorlijk oppervlak) nog in hetzelfde budgetjaar geheel uit te laten voeren, wij over kunnen gaan op een verdeel strategie. Bijvoorbeeld door op basis van beschikbaar budget prioriteitgebieden wél te laten uitvoeren én een meerjaren overeenkomst aan te gaan voor de rest van het oppervlak.

Dit heeft als voordeel dat bij jaarlijks gelijkblijvend budget (ex index en CAO verhogingen) jaarlijks onderhoud gedaan kan worden op het reeds gereinigde gebied. Tevens wordt ieder jaar een uitbreiding van de andere gebieden financieel mogelijk zodat in de loop van de jaren het gehele gebied beheersbaar kauwgumvrij wordt. Daarna zal, als de inhaalslag eenmaal gemaakt is het budget kunnen verminderen, aangezien dan in het gehele gebied alleen nog maar onderhoud nodig is. Op deze manier spelen wij in op de wens van onze klant en kunnen dit afstemmen op de financiële mogelijkheden. Op de volgende pagina leest u hoe zo’n groeistrategie in het totaal aantal te reinigen vierkante meters in de praktijk kan werken.


[klik hier voor een voorbeeld GOP]

Terug naar top


Gumbusters Entree Management

Structueel een schone entree? Dit kan met het Gumbusters Entree Management!

  Werkzaamheden:

   * Kauwgumverwijdering uit uw inloopzone zowel binnen als buiten.
   * Reinigen inloopmatten.
   * Straatreiniging.
   * Impregneren bestrating om onderhoud makkelijker te maken.
   * 24-uurs graffiti verwijderingservice. Geen voorrijdkosten.

Revitalisering en bescherming beeldmerken met InnoShield

Methode: De unieke Gumbusters reinigingsmethode is gebaseerd op een gepatenteerde technologie van lage druk stoom en injectie met een reinigingsmiddel. Milieuvriendelijk, veilig, effectief en een prima kwaliteit. Wij werken overdag met nauwelijks overlast voor uw klanten.

Abonnement:
Wij zorgen voor een schone entree op basis van een vast bedrag per maand. Afhankelijk van uw wensen wordt het maandbedrag bepaald.

Vanaf € 50,- * een schone entree!!

Entree03

bel ons om de uitstraling van uw entree te verbeteren!
* Prijs per maand ex BTW.Wijzigingen en drukfouten voorbehouden

Terug naar topInitieelInitiële reiniging

Als eenmaal om welke reden dan ook de kauwgumvervuiling storend wordt bent u vaak al te laat. Ten minste als u de initiële reiniging ervan wilt laten uitvoeren. Deze vergt dan, je ontkomt er niet aan, een flinke investering. Voordeel is wel dat u dan in een keer in het behandelde gebied een prettig beeld hebt. U zult het verschil niet alleen zien maar ook voelen. Uw straat, entree of anderszins voelt weer rustig aan.

Hoe gaat zo’n initiële reiniging in zijn werk?

Na een aanvraag tot een offerte doen wij bij kleine projecten, telefonisch al een voorstel en bij grote zullen we een afspraak met u maken om een opname ter plaatse te doen. Samen met een van onze medewerkers lopen we door het te behandelen gebied en worden alle factoren welke een rol spelen bij het tot stand komen van een gedegen voorstel in beeld gebracht. Soort ondergrond, gemiddelde mate van vervuiling en andere zaken.

Daarna ontvangt u een vrijblijvende aanbieding op maat gemaakt voor uw situatie.

Geeft u ons opdracht dan wordt een werkopdracht verstrekt aan onze projectmanager die dan in overleg de klus gaat in plannen. Heeft u specifieke wensen voor de periode waarin we de uitvoering doen wordt daar uiteraard zo ver mogelijk rekening mee gehouden.

Bij hele grote, dan wel complexe projecten, zullen we een voorgesprek met u houden en daarbij een standaard checklist gebruiken. Dit voorkomt onduidelijkheid in de communicatie en problemen achteraf.

Tijdens de uitvoering wordt de kwaliteit en voortgang regelmatig gecontroleerd en met u duidelijk gecommuniceerd indien dat nodig is.

Na uitvoering leveren wij de projecten samen met u op (vanaf 1000 m2). Aan de hand van het ondertekenen van de werkopdracht geeft u dan akkoord waarna u van ons een factuur zult ontvangen.

Terug naar topOnderhoudsOnderhoudsreiniging

Het is voor de hand liggend dat wij onze klanten adviseren onderhoud te laten doen op de kauwgumverwijdering. Hierdoor blijft het initieel behandelde gebied structureel kauwgumvrij. Er zijn meerder manieren om zo’n situatie te bereiken:

Frequentieschema.

De min of meer klassieke manier is na een aantal maanden een opname te doen van het reeds behandelde gebied. Doel ervan is de gemiddelde mate van hervervuiling vast te stellen en dan vervolgens een advies te geven over de frequentie in onderhoud. En natuurlijk ook de prijs ervoor. Afhankelijk van de aangetroffen hervervuiling, gekoppeld aan uw kwaliteitswens, komt het er in de praktijk vaak op neer dat ten minste een keer per jaar en soms twee keer per jaar een onderhoudsbeurt moet worden uitgevoerd.

Dan blijft het algemene beeld netjes en zijn de kosten goed te overzien. De kosten van een gemiddelde onderhoudsbeurt liggen (afhankelijk van de frequentie) vaak op maximaal 40% van de kosten van de initiële beurt.

Hotspots behandeling.

Een variant op bovenstaande is de frequente behandeling van de snelst vervuilde gebieden. Vaak is dat bij eetgelegenheden, entrees van grote (openbare) gebouwen en snoepwinkels.

Daar is de hervervuiling soms zo opvallend dat het verstandig is een hogere behandeling-frequentie te hanteren dan de een á twee keer per jaar. Meestal is daar om de twee maanden een goede frequentie. In combinatie met een afspraak over de rest van het gebied blijft uw bestrating, structureel netjes. Bijkomend voordeel is dat de GumBusters vaker gesignaleerd worden wat een terugdringen van de hervervuiling als gevolg heeft.

Outputkwaliteit.

De laatste mogelijkheid van onderhoud welke we hier noteren is de outputmethode. Dit houdt in dat wij samen met u op basis van een gemiddelde kwaliteitswens het gebied onderhouden. Tegen een vaste vergoeding per maand hebben wij dan de verantwoordelijk over die kwaliteit en bepalen wij dus hoe vaak wij onderhoud moeten doen om die norm te handhaven. U heeft er geen omkijken naar en een continue tevredenheid ontstaat.

Terug naar topStraatreiniging

Afhankelijk van het soort bestrating, het aantal mensen wat er overheen gaat en of de bestrating overkapt is of niet kan het gebeuren dat wij ‘schone’vlekken achterlaten. Gumbusters is de specialist in kauwgom vewijdering

Meestal, zeker na regen, vervuilen die in de loop der tijd weer zodanig dat ze niet meer zichtbaar zijn. Aan de andere kant is het vaak ook wenselijk ervoor te zorgen dat deze schone vlekken niet meer zichtbaar zijn. Dat kunnen we oplossen door de gehele ondergrond te schrobben en het vuil dan af te zuigen. Soms is herhaling hiervan nodig maar in ieder geval krijgt u dan weer een heel fraai beeld.

Natuurlijk kunt u hiervoor ook een onderhoudsprogramma laten opstellen wat vergelijkbaar is met de manieren van de kauwgumverwijdering.

Heel bewust kiezen wij in dit geval voor de schrobzuigmethode aangezien deze zo vriendelijk is. Vergeleken met hoge druk veel minder overlast, watergebruik en spatten.

(zie foto’s - klik op de foto om de grote versie te zien)

reiniging2reiniging3

Terug naar top